e-hvtd v2.0 (9175)

補偏救弊 bổ thiên cứu tệ
♦Sửa cho ngay điều sai lệch, cứu chữa khuyết điểm tệ hại.