e-hvtd v2.0 (9175)

蘇聯 tô liên
♦Tên viết tắt của Tô duy ai xã hội chủ nghĩa cộng hòa quốc liên bang (The Union of Soviet Socialist Republics).