e-hvtd v2.0 (9175)

蘇格蘭 tô cách lan
♦Tên đất (tiếng Anh: Scotland) là một trong ba đảo thuộc Liên hợp Vương quốc Anh (the United Kingdom).