e-hvtd v2.0 (9175)

蓬茸 bồng nhung
♦Vẻ tươi tốt của thảo mộc.
♦Tạp loạn, rối bù. ◇Quách Mạt Nhược : (Ngư phủ) đầu phát bồng nhung, tu nhiêm mãn giáp (), 滿 (Tinh không , Cô trúc quân chi nhị tử ).