e-hvtd v2.0 (9175)

蓬壺 bồng hồ
♦Tức Bồng Lai . Theo truyền thuyết xưa là núi ngoài biển chỗ tiên ở. ◇Vương Gia : Tam Hồ tắc hải trung tam san dã. Nhất viết Phương Hồ, tắc Phương Trượng dã; nhị viết Bồng Hồ, tắc Bồng Lai dã; tam viết Doanh Hồ, tắc Doanh Châu dã. Hình như hồ khí . , ; , ; , . (Thập di kí , Cao Tân ).