e-hvtd v2.0 (9175)

蓋頭 cái đầu
♦Tục lệ ngày xưa đàn bà lấy khăn che mặt trong hôn lễ hoặc tang lễ. § Cũng nói là đáp diện .