e-hvtd v2.0 (9175)

蓋世 cái thế
♦Trùm đời, chỉ người tài giỏi hơn người. ◇Sử Kí : Lực bạt san hề khí cái thế, Thì bất lợi hề chuy bất thệ , (Hạng Vũ bổn kỉ ) Sức nhổ núi chừ, hùng khí trùm đời, Thời không gặp chừ, ngựa Chuy không chạy.