e-hvtd v2.0 (9175)

菊月 cúc nguyệt
♦Tháng chín âm lịch (thời kì hoa cúc nở).