e-hvtd v2.0 (9175)

荷蘭 hà lan
♦Tên nước ở Âu châu Hà Lan vương quốc (Nederland).