e-hvtd v2.0 (9175)

芝蘭玉樹 chi lan ngọc thụ
Tạ An đời Tấn, có con em tài giỏi, thường nói tử đệ như chi lan ngọc thụ . Chỉ con em ưu tú.