e-hvtd v2.0 (9175)

芝室 chi thất
♦Chỉ nhà của người hiền tài. ◇Khổng Tử gia ngữ : Dữ thiện nhân cư, như nhập chi lan chi thất , (Lục bổn ).