e-hvtd v2.0 (9175)

舊聞 cựu văn
♦Điển tịch có từ xưa.
♦Sự việc đã xảy ra trong xã hội ngày trước.