e-hvtd v2.0 (9175)

舉樂 cử nhạc
♦Tấu nhạc. ◇Hàn Phi Tử : Tư khấu hành hình, quân vị chi bất cử nhạc , (Ngũ đố ).