e-hvtd v2.0 (9175)

舅父 cữu phụ
♦Cậu, tức anh em trai của mẹ. § Tục gọi là mẫu cữu .