e-hvtd v2.0 (9175)

舅嫂 cữu tẩu
♦Chồng gọi người vợ của anh em vợ mình là cữu tẩu .