e-hvtd v2.0 (9175)

舅姑 cữu cô
♦Cha mẹ chồng. ◇Chu Khánh Dư : Động phòng tạc dạ đình hồng chúc, Đãi hiểu đường tiền bái cữu cô , (Cận thí thượng trương tịch thủy bộ ).