e-hvtd v2.0 (9175)

膏粱之子 cao lương chi tử
♦☆Tương tự: cao lương tử đệ .