e-hvtd v2.0 (9175)

脈絡 mạch lạc
♦Chỉ chung ống dẫn máu trong cơ thể.
♦Chỉ sự sắp xếp có thứ tự, liên hệ với nhau.