e-hvtd v2.0 (9175)

肝肺 can phế
♦Gan và phổi, tỉ dụ lòng dạ. ◎Như: lư can phế tâm địa không lương thiện.