e-hvtd v2.0 (9175)

肝火 can hỏa
♦Theo Đông y, can hỏa là chứng trạng do can khí uất kết, thành hơi nóng nghịch lên, làm cho nhức đầu, chóng mặt, đỏ mắt, nóng đỏ mặt, miệng khô đắng, v.v.
♦Sự nổi giận, nộ hỏa, nộ khí.