e-hvtd v2.0 (9175)

耶穌 gia tô
♦Dịch âm "Jesus Christ". Người Do Thái xưng là giáo chủ Cơ Đốc Giáo .