e-hvtd v2.0 (9175)

織女 chức nữ
♦Người con gái dệt vải.
♦Tương truyền là con gái của Thiên Đế , vợ của Ngưu Lang . Sau bỏ bê công việc, bị Thiên Đế phạt, bắt vợ chồng mỗi người phải ở bên một bờ sông Ngân , mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần vào ngày 7 tháng 7 âm lịch.
♦Tên sao Chức Nữ . § Còn gọi là Thiên Nữ , Thiên Tôn .