e-hvtd v2.0 (9175)

箕裘 ki cừu
Ki là cái giần, cái thúng, cừu là áo lông, áo da; ki cừu nguyên nghĩa là từ dễ tới khó, tức là phương pháp học tập theo thứ tự; sau chỉ tài nghệ hoặc sự nghiệp của cha. § Nguồn gốc: ◇Lễ Kí : Lương dã chi tử tất học vi cừu, lương cung chi tử tất học vi ki , (Học kí ) Nhà làm nghề rèn đúc kim loại biết cắt ráp áo da, tất con sẽ học được nghề làm áo da; nhà giỏi dùng cung biết đẽo gọt làm thúng, tất con sẽ học được nghề làm thúng. Ý nói, con cháu giòng thế nào cũng học được nghề nghiệp của cha ông.