e-hvtd v2.0 (9175)

筋力 cân lực
♦Gân và sức. Chỉ sức mạnh thân thể. ◇Lễ Kí : Bần giả bất dĩ hóa tài vi lễ, lão giả bất dĩ cân lực vi lễ , (Khúc lễ thượng ) Người nghèo không lấy tiền của làm lễ, người già không lấy gân cốt làm lễ.
♦Phương ngôn: Chỉ tính mềm và dai chắc. ◎Như: giá chủng chỉ hữu cân lực thứ giấy này bền chắc.