e-hvtd v2.0 (9175)

筆架 bút giá
♦Dụng cụ để gác bút. ◇Đỗ Phủ : Bút giá triêm song vũ, Thư thiêm ánh khích huân , (Đề Bách Đại huynh đệ san cư ốc bích ).