e-hvtd v2.0 (9175)

窮究 cùng cứu
♦Thâm nhập, giùi mài, nghiên cứu. ◇Hậu Hán Thư : Cửu lưu bách gia chi ngôn, vô bất cùng cứu , (Ban Cố truyện ).
♦Truy cứu triệt để.
♦Nói chuyện vãn, dã đàm. ◇Tây sương kí 西: Dạ tọa thì đình liễu châm tú, cộng thư thư nhàn cùng cứu, thuyết Trương sanh ca ca bệnh cửu , , (Đệ tứ bổn ) Tối ngồi có khi ngừng kim thêu, cùng cô rỗi nói chuyện phiếm, rằng anh Trương bệnh bấy lâu.
♦Trầm tư. ◇Lương Thần Ngư : Oán điều điều kinh niên biệt li, Muộn yêm yêm trấn nhật cùng cứu , (San pha dương , Đại kĩ kí hoài , Khúc ).