e-hvtd v2.0 (9175)

究察 cứu sát
♦Nghiên cứu, xem xét. ◇Tam quốc chí : Thử thần hạ sở đương tường biện, minh triêu sở đương cứu sát dã , (Ngô chí , Trương Ôn truyện ).
♦Nhận ra, phát giác. ◇Phương Bao : Cố lịch thế dĩ lai, quần nho tuy cứu sát kì phi, chung hoài nghi nhi vị cảm quyết yên , , (Thư , Khảo định Văn Vương thế tử , Hậu ).