e-hvtd v2.0 (9175)

秉性 bỉnh tính
♦Tính tình trời phú sẵn. ◎Như: bỉnh tính quai trương tính tình ngang ngược.