e-hvtd v2.0 (9175)

祝賀 chúc hạ
♦Chúc mừng, khánh hạ. ◇Hồng Lâu Mộng : Mục kim thị Tiết di ma đích sanh nhật, tự Giả mẫu khởi, chư nhân giai hữu chúc hạ chi lễ , , (Đệ ngũ thập thất hồi) Ngày sinh nhật Tiết phu nhân đã đến, từ Giả mẫu trở xuống, ai cũng có lễ mừng.