e-hvtd v2.0 (9175)

祝讚 chúc tán
♦Khấn xin, hướng tới thần minh cầu xin phúc lành. ◇Hồng Lâu Mộng : Sở dĩ ngã thỉnh liễu giá bạch tiền, ba ba nhi đích hòa Lâm cô nương thuyết phiền liễu tha lai, thế ngã thiêu liễu chúc tán , , (Đệ ngũ thập bát hồi) Vì thế tôi đưa giấy tiền, nhờ Lâm cô nương nói với chị ấy thay tôi đem đốt và khấn hộ.