e-hvtd v2.0 (9175)

祝福 chúc phúc
♦Nghĩa gốc chỉ cầu xin thần minh ban phúc lành. Sau thường chỉ mong cầu hi vọng cho người khác được may mắn tốt lành. ◎Như: chúc phúc nhĩ nhất lộ thuận phong chúc anh thuận buồm xuôi gió.