e-hvtd v2.0 (9175)

祝慶 chúc khánh
♦§ Cũng như khánh chúc , khánh hạ .