e-hvtd v2.0 (9175)

碧霄 bích tiêu
♦Trời xanh. § Cũng viết là bích tiêu . ◇Lâm Kiệt : Thất tịch kim tiêu khán bích tiêu, Khiên Ngưu Chức Nữ độ Hà kiều , (Khất xảo ).