e-hvtd v2.0 (9175)

碧玉 bích ngọc
♦Loại thạch anh chứa sắt, có màu đỏ, vàng sẫm, xanh biếc, xám tro... Có thể dùng làm đồ trang sức. ◇Điền Hán : (Hồ thủy) lục đắc tượng bích ngọc tự đích () (Nam quy ).
♦Mượn chỉ tì thiếp, hoặc con gái nhà bình thường, nhỏ tuổi và xinh xắn. ◇Bạch Cư Dị : Hồng ngạc tử phòng giai thủ thực, Thương đầu bích ngọc tận gia sanh , (Nam viên thí tiểu nhạc ).