e-hvtd v2.0 (9175)

不力 bất lực
♦Bất tận lực, không hết lòng hết sức. ★Tương phản: đắc lực .