e-hvtd v2.0 (9175)

強鄰 cường lân
♦Nước láng giềng lớn mạnh. ◇Thạch Giới : Thục, Quảng hào địch quốc, Kinh, Đàm vi cường lân , (Ngẫu tác ).