e-hvtd v2.0 (9175)

白蘇 bạch tô
♦Cây tô trắng, lá non ăn được, hạt ép làm dầu. § Cũng gọi là tô tử .