e-hvtd v2.0 (9175)

供應 cung ứng
♦Hầu hạ, chăm sóc, chờ sai bảo. ◇Hồng Lâu Mộng : Bình Nhi tịnh vô phụ mẫu huynh đệ tỉ muội, độc tự nhất nhân, cung ứng Giả Liễn phu phụ nhị nhân , , (Đệ tứ thập tứ hồi) Bình Nhi không có cha mẹ anh chị em gì cả, trơ trọi một mình, phải hầu hạ hai vợ chồng Giả Liễn.
♦Lấy tiền tài hoặc vật phẩm đáp ứng nhu cầu. ☆Tương tự: cung cấp .
♦Đặc chỉ lấy tài nghệ nào đó phụng thị vua chúa. ◇Tần tính lục quốc bình thoại : Thiện kích trúc, khả dĩ diên gian cung ứng , (Quyển hạ) Giỏi đánh đàn trúc, có thể giúp vui hầu vua trong yến tiệc.