e-hvtd v2.0 (9175)

白檀 bạch đàn
♦Tức là cây đàn hương , có thể làm khí cụ, hương liệu hoặc dùng chế thuốc.