e-hvtd v2.0 (9175)

白松 bạch tùng
♦Thứ cây lớn, da trắng, lá hình kim, nhựa dùng làm thuốc. § Còn gọi là bạch quả tùng .