e-hvtd v2.0 (9175)

白月 bạch nguyệt
♦Ánh trăng trong sáng. ◇Lưu Trường Khanh : Thanh tùng lâm cổ lộ, Bạch nguyệt mãn hàn san , 滿 (Túc bắc san thiền tự lan nhã 宿) Thông xanh kề đường xưa, Ánh trăng trong sáng đầy núi lạnh.
♦Chỉ nửa tháng đầu mỗi tháng trong âm lịch. § Cũng gọi là bạch phân , bạch bán .