e-hvtd v2.0 (9175)

白喉 bạch hầu
♦Bệnh sinh chấm trắng ở cuống họng. Chứng trạng: cổ họng phát nóng, sưng, mất tiếng hoặc khó thở.