e-hvtd v2.0 (9175)

疲弊 bì tệ
♦Mệt mỏi suy yếu. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Binh khởi liên niên, bách tính bì tệ, thương lẫm vô tích, bất khả phục hưng đại quân , , , (Đệ nhị thập nhị hồi) Mấy năm khởi binh luôn, nhân dân mỏi mệt, kho lẫm trống rỗng, không nên lại khởi đại quân.