e-hvtd v2.0 (9175)

佈局 bố cục
♦§ Cũng viết là bố cục .
♦Nghĩa gốc chỉ trong phép đánh cờ, sắp xếp tiến hành các quân cờ một cách hệ thống theo quan điểm của toàn cục. ◇Ngô Mai : Liễm biên phong phúc thẩm tứ ngung, Bố cục lạc tử vô kì ngẫu , (Đề thiên hương thạch nghiễn trai kì phổ ) Thu vén hai bên, phình ở giữa, coi xét bốn góc, Sắp xếp các quân cờ lạc không thành đôi.
♦Quy hoạch, an bài, xếp đặt. ◇Tỉnh thế hằng ngôn : Na thì tiên sanh giáo tha tố văn tự, khước tựu tri bố cục luyện cách, trác cú tu từ , , (Trương đình tú đào sanh cứu phụ ) Thời kì đó thầy dạy anh làm văn chương, phải biết cấu trúc luyện cách, mài giũa từng câu tu sửa từng chữ.