e-hvtd v2.0 (9175)

琴心 cầm tâm
♦Lấy tiếng đàn mà bày tỏ ý tứ. § Đời Hán, Tư Mã Tương Như gảy đàn quyến rủ được nàng Trác Văn Quân .