e-hvtd v2.0 (9175)

狗馬之心 cẩu mã chi tâm
♦Tỉ dụ lòng trung thành tới cùng của bề tôi đối với vua, như chó ngựa báo đáp chủ nhân. ◇Hán Thư : Thần thường hữu cẩu mã chi tâm, kim bệnh, lực bất năng nhậm quận sự , , (Cấp Ảm truyện ).