e-hvtd v2.0 (9175)

狗盜 cẩu đạo
♦Ngụy trang thành chó để đi ăn trộm. Sau phiếm chỉ kẻ trộm cắp. ◇Ấu học quỳnh lâm : Cường kiêm tính giả viết kình thôn, vi tiểu tặc giả viết cẩu đạo , (Điểu thú loại ).