e-hvtd v2.0 (9175)

狗熊 cẩu hùng
♦Gấu chó. § Cũng gọi là hắc hùng .
♦Tỉ dụ người hèn yếu bất tài. ◇Hà Kì Phương : Nhân khả dĩ đọa lạc vi dã thú, Cẩu hùng khước thành bất liễu anh hùng , (Ngã mộng kiến ).