e-hvtd v2.0 (9175)

狗彘 cẩu trệ
♦Chó và lợn. Tỉ dụ người có hành vi xấu xa bỉ ổi. ◇Hán Thư : Phản quân sự thù, hành nhược cẩu trệ , (Giả Nghị truyện ).