e-hvtd v2.0 (9175)

狂暴 cuồng bạo
♦Hung bạo, tàn bạo. ◇Tống Thư : Chủ thượng cuồng bạo như thử, thổ băng tương chí , (Trầm Văn Tú truyện ).
♦Dữ dội, mãnh liệt. ◇Hàn Ác : Tẩm dâm nhân trọng lộ, Cuồng bạo thị thu phong , (Hà hoa ).